(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

In opdracht van de eigenaar van een hoekwoning uit 1930 in de Vogelwijk is Hoogendoorn Bouw op dit moment bezig met de aanleg van een nieuwe kelder. De kelder krijgt een oppervlak van 40 vierkante meter waarmee de eigenaar tegen relatief lage kosten zijn huis flink kan vergroten.

Aangezien de fundering van de woning voldoende diep gestoken is voor kelderaanleg, is het niet noodzakelijk om met de onderblokmethode of met bodeminjectie te werken. Wel wordt, indien nodig, een zorgvuldige bronbemaling toegepast om het grondwaterpeil zodanig te beïnvloeden dat verantwoorde aanleg mogelijk is.

Tijdens de voorbereiding werd onder het huis tussen de zandlagen in een 70 centimeter dikke veenlaag aangetroffen. Dat is niet verwonderlijk, want de Vogelwijk is grotendeels aangelegd in de vroegere Segbroekpolder, een smalle, langgerekte duinvallei tussen de oude binnenduinen en de nieuwe zeeduinen. In de loop van de tijd werd de drassige veengrond in de vallei bedekt met een laag zand.

Het is niet mogelijk om het compacte veen weg te zuigen zoals dat met het loskorrelige zand wel kan. Daarom wordt de veenlaag onder het huis met de hand uitgegraven en met een loopband naar containers overgeheveld. Zodra al het veen is uitgegraven en al het zand is weggezogen, kan het storten van de betonnen kelderbak beginnen. Naar verwachting wordt het project in de zomer van dit jaar opgeleverd.