(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

Je krijgt maar één keer de kans om een eerste indruk te maken. Dit gezegde heeft een huiseigenaar aan de Frankenslag wel heel letterlijk genomen, namelijk door de gevel te laten restaureren om zo potentiële kopers over de streep te trekken.

Voor de renovatie van de ruim honderd jaar oude voor- en achtergevel schakelde de eigenaar Hoogendoorn Bouw in. De eerste opfrisbeurt werd uitgevoerd door de gevels met milieuvriendelijk Ovilinezand te zandstralen om zo de oorspronkelijke baksteenkleur te herstellen.

Daarna gingen de ‘hakkers’ aan de slag om de oude voegen te verwijderen, waarna de ‘knippers’ hun handwerk konden gaan verrichten door het maken van de knipvoegen. Voor een dergelijke voeg gebruikt de ‘knipper’ een zogeheten rei, een houten liniaal waarlangs de specie in de lintvoegen tweezijdig schuin wordt afgeknipt. Dat vraagt een vaste hand en een scherp oog omdat de voeg niet meer dan een paar millimeter buiten de baksteen mag uitsteken.

De vierde en laatste groep specialisten op de Frankenslag waren degenen die de zandstenen ornamenten gingen restaureren. Plastische steenrestauratie, zo heet dat, vraagt veel geduld en veel ervaring. Eerst worden de geërodeerde ornamenten met minerale mortel (Jahn Mortel) bekleed. Vervolgens wordt deze mortel bewerkt – gebouchardeerd, bekapt of gefreind – zodat het eindresultaat identiek is aan de oorspronkelijke natuursteen.