(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

Bij de bouw van een nieuwe kelder in het Statenkwartier heeft Hoogendoorn Bouw een bijzondere staalconstructie toegepast om de koekoek af te dekken. Een koekoek, ook wel lichtkooi genoemd, wordt gebruikt om licht loodrecht of schuin te laten vallen in ruimten die anders geen daglichttoetreding hebben. Kelders bijvoorbeeld (maar ook zolders en trappenhuizen).

In het Bouwbesluit 2012 is opgenomen welke minimumeisen van toepassing zijn voor daglichtopeningen en ventilatie in verblijfsruimten in woningen. Wie dus een nieuwe of bestaande kelder geschikt wil maken als bijvoorbeeld slaapkamer of recreatieruimte, zal aan deze eisen moeten voldoen.

Bij de kelderaanleg in het Statenkwartier was daarom een koekoekconstructie in de achtertuin opgenomen. De huiseigenaren stelden zelf nog een extra eis: zij wilden de koekoek niet volledig met roosters afdekken omdat anders hun honden niet vrijelijk van de achterkamer de tuin in konden lopen.

De door Hoogendoorn Bouw bedachte oplossing betrof een staalconstructie van 3,5 x 1,5 meter, met daarin beloopbaar glas ter breedte van de openslaande deuren, aan weerszijden geflankeerd door roosters die van binnenuit te verwijderen zijn. Dat laatste om als mogelijke vluchtweg te dienen vanuit de kelder, ook al voorgeschreven in het Bouwbesluit 2012.