(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

Verhuizen door ruimtegebrek? Er is een prima alternatief, namelijk door waar mogelijk een woning te onderkelderen. Dit levert veel vierkante meters nieuwe woonruimte op, zonder dat het ten koste gaat van de vrije ruimte rondom de woning. Hoogendoorn Bouw heeft daar veel ervaring mee.

Op dit moment worden twee kelderprojecten uitgevoerd, de ene in het Statenkwartier en de andere in de Archipelbuurt. In beide gevallen betreft het een project in een dichtbebouwd gebied, wat hoge eisen stelt aan de vakbekwaamheid in de uitvoering, de planning en het overleg met alle betrokken partijen.

De nieuwe kelder in het Statenkwartier wordt aangelegd onder de achterkamer, waarbij de fundaties gedeeltelijk worden verlengd. De kelder in de Archipelbuurt wordt in de tuin gebouwd, wat bovendien veel aandacht vereist vanwege de monumentale panden die in de buurt staan.

Uiteraard kan Hoogendoorn Bouw dit soort kelderprojecten van begin tot eind
uitvoeren – vanaf de eerste schetsplannen, tekeningen, constructieberekeningen en de daadwerkelijke aanleg, geheel afgebouwd of alleen casco. Dit alles op basis van een heldere begroting en een zorgvuldige planning.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Rob Hoogendoorn (06-52568472) voor een vrijblijvend advies. Een bezoek aan een van de bouwplaatsen is ook altijd mogelijk.