(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

Hoogendoorn Bouw heeft een bijzondere opdracht in de wacht gesleept van de Stichting Atlantikwall Scheveningen. Het betreft het restaureren van een circa 8 meter lange gang tussen vier oude Duitse bunkers, gelegen in het duingebied achter het NH Atlantic Hotel in Kijkduin. Het werk zal rond 20 juli van start gaan en circa 3 tot 4 weken duren.

Vlakbij de boulevard van Kijkduin ligt onder de duinen een verborgen gangenstelsel, een deel van het complex Widerstandsnest 67 HL. Het grootste deel van dit enorme complex is in de loop der tijd gesloopt, maar achter het NH Atlantic Hotel ligt nog honderd meter tunnel met verschillende aangesloten bunkers, waaronder een mitrailleursnest, een geschutsbunker en een wateropslagbunker. In dit gedeelte van het complex bevond zich onder andere de Flugwache, een onderdeel van de Luftwaffe dat het luchtruim moest afspeuren naar vijandelijke vliegtuigen.

Het gangenstelsel is nu nog maar deels toegankelijk. Hoogendoorn Bouw gaat in opdracht van de Stichting Atlantikwall Scheveningen het gesloopte gedeelte weer opbouwen en zo de losse gedeeltes verbinden. Na het uitgraven van de tunnel zullen met behulp van houten schenkelstukken de gewelven worden teruggemetseld.

De bunkers liggen in beschermd natuurgebied – Natura 2000 – waarvoor zeer strenge eisen gelden. Hoogendoorn Bouw past daarvoor speciale protocollen toe. Ook is het gebied in de afgelopen zes maanden door een ecoloog voorbereid en onderzocht op de aanwezigheid van bijzondere fauna en flora. Het werk kan straks van start omdat het broedseizoen dan achter de rug is. Al het zand dat uit de bunkergangen wordt gehaald keert terug naar waar het vandaan kwam: de duinen.