(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

In maart en april van dit jaar is Hoogendoorn Bouw druk bezig met renovatiewerkzaamheden op de gemeentelijke begraafplaats Westduin, aan de Ockenburghstraat in Den Haag. Het werk op deze uit 1950 daterende begraafplaats betreft de bebouwing, bestaande uit een kantoorruimte voor medewerkers en een aula met condoleanceruimte voor bezoekers.

Hoogendoorn Bouw wist de opdracht in de wacht te slepen via een meervoudig onderhandse aanbesteding na voorafgaande selectie van de gemeente Den Haag. De opdrachtgever is de Centrale Vastgoedorganisatie. Deze organisatie is sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor gemeentebrede beleidsvorming met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed en een efficiënte ontwikkeling, beheer en inzet ervan.

De opdracht voor Hoogendoorn Bouw betreft de complete renovatie van het kantoorgedeelte. Ook wordt de entree voor aulabezoekers vergroot, met een nieuwe pui voorzien van automatische schuifdeuren.

Inmiddels is de kantoorruimte, op de buitenmuren en het dak na, volledig kaalgeslagen. De volgende stap voor Hoogendoor Bouw is het opnieuw opbouwen van dit kantoorgedeelte, met onder meer nieuwe waterleidingen, nieuwe elektrische voorzieningen, een nieuwe cv-installatie met warmteterugwinning en verstevigde dakbalken. Ook worden nieuwe toiletgroepen gemaakt voor zowel medewerkers als aulabezoekers, inclusief een mindervalidentoilet. Kantoor en entree worden tot slot gestuukt en geschilderd opgeleverd.

De begraafplaatsmedewerkers zijn tijdens de werkzaamheden gehuisvest in een tijdelijke kantoorruimte van Portakabin, terwijl bezoekers van begrafenissen de aula en de condoleanceruimte via een zij-ingang bereiken. Uiteraard worden tijdens begrafenisplechtigheden de werkzaamheden zodanig uitgevoerd of stilgelegd dat er geen overlast ontstaat.