(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

Sinds 2019 moeten producenten van onder meer elektrisch gereedschap minimaal 65% van de op de markt gebrachte elektrische apparaten inzamelen. Die inzameling en verwerking is gedelegeerd naar de Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG). Toch komt veel oud elektrisch gereedschap nog bij metaalhandels terecht die alleen de winstgevende onderdelen eruit halen en de rest alsnog ongebruikt afvoeren. Vanaf 1 januari dit jaar wordt ingezet om de inzameling landelijk beter te gaan organiseren.

“Vroeger kreeg je voor iedere bak oud ijzer van de oud ijzerboer op de bouwplaats een krat bier. ‘Biergeld’ noemden ze dat. De aandacht voor inzameling van gebruikt elektrisch gereedschap is dus niet nieuw”, zegt Rob de Koning, voorzitter van de Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) en algemeen directeur Benelux van Flex Power Tools. Al op 17 augustus 1999 werd de SVEG opgericht op initiatief van de VIFEG (Vereniging Importeurs en Fabrikanten Elektrisch Gereedschap). Het doel was en is nog steeds het organiseren van het inzamelen en verwerken van elektrisch en elektronisch gereedschap. De uitvoering is in handen van de uitvoeringsorganisatie Wecycle.

De uitvoeringsorganisatie Wecycle heeft al gezorgd voor ruim 13.000 inzamelpunten voor gereedschap, verspreid over heel Nederland. Daarin wordt nauw samengewerkt met de stichting LightRec, een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting en armaturen in Nederland. De inzamelpunten vinden we bij onder meer bouwmarkten, tuincentra, technische groothandels – zoals de Technische Unie – en steeds meer professionele bouwmaterialenhandelaren. “Helaas is er ook inzameling van gebruikt gereedschap buiten ons inzamelsysteem om. Dat gaat naar be- of verwerkers met louter winstoogmerk. Dat zijn bedrijven die bijvoorbeeld alleen waardevolle materialen als koper uit de machines winnen. De rest gaat alsnog in de afvalbak. Op die wijze heeft inzamelen weinig zin”, aldus De Koning.

De Koning pleit ervoor dat gebruikte gereedschappen alleen nog worden verwerkt door bedrijven met een zogenoemde ‘WEEELABEX of Cenelec certificering’. “Dit is een kwaliteitsnorm voor verwerking van e-waste, die in Nederland verplicht is gesteld. Gecertificeerde bedrijven zorgen voor hoogwaardige recycling met zoveel mogelijk materiaalhergebruik.” De markt heeft helaas nog veel last van de ‘cowboys’ die puur uit winstoogmerk zelf gereedschap inzamelen.

“Gelukkig is in 2020 de Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN) opgericht door meer dan 2.000 producenten van elektrische en elektronische apparaten. Stichting OPEN voert de regie en de uitvoering wordt belegd bij marktpartijen zoals inzamelaars, transporteurs en recyclers. Dat betreft alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.” De stichting hoopt op een zogenoemde Algemeen Verbindend Verklaring (AVV), die bij de overheid is aangevraagd. De AVV heeft betrekking op een afvalbeheerbijdrage-overeenkomst tussen de individuele producent en Stichting OPEN die namens de producent collectief de regie voert over en invulling geeft aan de producentenverantwoordelijkheid. “Dit betekent dat de afspraken uit die overeenkomst voor alle producenten gaan gelden. Op die manier wordt een gelijk speelveld gecreëerd. Milieukwaliteit en het realiseren van wettelijke doelen worden dan bepalend en niet de prijs.”

Bron: Bouwend Nederland