(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

Met deze warme dagen is luchtcirculatie en -ventilatie een favoriet onderwerp van discussie. Nu kun je over luchtverversing niet alleen praten, je kunt het ook meten. Hoogendoorn Bouw maakt hiervoor gebruik van de VentiFlow van Acin om luchtsnelheden van 0,25 tot 30 m/s en luchthoeveelheden tot 300 m3/uur te meten.

Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Dat gebeurt door verontreinigde lucht af te voeren en verse lucht aan te voeren. De noodzakelijke hoeveelheid te verversen lucht noemen we het debiet en dat is onder meer afhankelijk van de mate van verontreiniging, de grootte van de ruimte en het soort gebruik dat van de ruimte wordt gemaakt.

In het Nederlandse Bouwbesluit is geregeld wat voor soort ventilatie voor wat voor soort ruimte (werkruimte, verblijfruimte, toiletruimte, badruimte, kookruimte, enzovoort) noodzakelijk is, zowel voor de afvoer van vervuilde lucht als de toevoer van verse lucht. Die ventilatie kan bijvoorbeeld natuurlijk zijn, maar ook met behulp van ventilatoren (toevoer en afzuiging) of met zogeheten balansventilatie.

Als de ventilatie niet goed werkt, is het noodzakelijk de oorzaak op te sporen. De VentiFlow van Acin kun je gebruiken om zowel de hoeveelheid als de snelheid van toevoer- en afzuigpunten, bijvoorbeeld ventilatoren, te meten en te zien of ze voldoen aan de normen van het Bouwbesluit. Vaak is dat simpel op te lossen, bijvoorbeeld omdat de ventilatiekracht van ventilatoren instelbaar is en ze niet altijd goed zijn ingesteld. De VentiFlow meet het allemaal. Door het grote oppervlak van het vleugelrad en de unieke toetervorm van de VentiFlow heeft de meting geringe weerstand en weinig hinder van het straaleffect bij inblaasornamenten.