(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) wordt als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek de komende twee jaar de bouwproductie afgeremd, met in 2020 zelfs een krimp. Met name bouwbedrijven in de infrastructuur en de woningbouw hebben hierbij de meeste tegenwind.

Waar in 2018 nog 70.000 vergunningen voor nieuwbouwwoningen werden verleend, verwacht het EIB dat dit aantal in 2019 naar 55.000 zal zijn gedaald. Daardoor krimpt de woningbouwproductie in 2020 met 5 procent.

De vertraging bij de vergunningverlening door de stikstofproblematiek heeft volgens het EIB een onuitwisbare indruk gemaakt. Met het opstarten van de vergunningen zijn niet alle bouwers uit de brand. Voor projecten dichtbij kwetsbare Natura2000-gebieden zijn bijvoorbeeld aanvullende maatregelen nodig om ook deze los te trekken.

Na 2021 verwacht het EIB dat de bouw weer een solide groei zal laten zien. Het EIB presenteerde zijn bevindingen in de Tweede herijking bouwraming van 2019. Normaal presenteert het onderzoeksinstituut vier ramingen per jaar, maar dat was nu niet mogelijk vanwege de onzekerheid over de gevolgen van de stikstofproblematiek.