(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

Net zoals alle andere bedrijfstakken heeft ook de bouw te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Maar in tegenstelling tot de meeste sectoren is thuiswerken geen alternatief – het werk op de bouwplek moet immers doorgaan.

Hoogendoorn Bouw heeft wel alle maatregelen genomen om zo veilig mogelijk te kunnen werken. De gezondheid van onze klanten en onze mensen staat daarbij altijd voorop. Hierbij laten we onder meer leiden door adviezen van Bouwend Nederland. Deze organisatie heeft de volgende aandachtspunten geformuleerd om op de bouwlocatie acht te nemen.

  • Leef hygiëneregels goed na, door bijvoorbeeld groepen tijdens de schaft te splitsen, deurklinken en toiletten extra schoon te maken, enzovoort.
  • Laat mensen zo veel mogelijk met eigen vervoer naar de bouwplaats gaan.
  • Laat mensen zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken.
  • Beperk contacten met externen zoveel mogelijk en maak hierover afspraken met leveranciers en onderaannemers (bijvoorbeeld leveranties buiten de bouwplaats en onderaannemers in eigen bus laten schaften).
  • Spreek elkaar streng aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag.
  • Schakel bij twijfel de GGD in voor advies over voortzetten werkzaamheden.
  • Houd zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar.

Meer tips en adviezen zijn te vinden op de website van Bouwend Nederland, Techniek Nederland en MKB Nederland.