(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

Het bezit van een woning, appartementencomplex of bedrijfspand brengt onderhoudskosten met zich mee, zo simpel is het. Om onverwachte uitgaven te voorkomen, is het verstandig in kaart te brengen welk onderhoud in de toekomst nodig is en welke kosten dat met zich meebrengt. De oplossing: een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Voor appartementencomplexen vanaf het bouwjaar 2006 is het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan zelfs wettelijk verplicht. Voorafgaande aan het maken van een MJOP worden alle gebouwdelen geïnspecteerd en geanalyseerd. Dat leidt tot een prognose van alle werkzaamheden en bijbehorende kosten, met een schriftelijke toelichting.

Hoogendoorn Bouw wordt regelmatig ingeschakeld voor dit specialistische werk. Dit betekent niet automatisch dat Hoogendoorn Bouw het onderhoudswerk deels of geheel zelf uitvoert. Het gaat in eerste instantie om een werk- en kostenraming zodat duidelijk is welke reserveringen nodig zijn. De opdrachtgever beslist uiteindelijk zelf via een onderhandse of openbare aanbesteding wie de aannemer wordt.