(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

Volgens de Klimaatwet moeten in 2050 alle 7 miljoen huizen hernieuwbare energie en warmte gebruiken. Belangrijke stap hierin is de isolatie van woningen en het benutten van zonne-energie. Een groot deel van de huiseigenaren heeft deze stap echter nog niet gezet.

Deze gegevens komen uit een onderzoek door het Sociaal-Cultureel Planbureau. Het SCP onderzocht de verduurzamingsintenties van woningeigenaren en hun concrete acties om woningen te isoleren en zonnepanelen aan te schaffen. Inmiddels heeft ongeveer een kwart van de woningeigenaren stappen gezet om de woning te verduurzamen. Bijna de helft heeft nog niet de isolatie verbeterd en driekwart van de eigenaren met een eigen dak heeft nog geen zonnepanelen geplaatst.

Verschillende belemmeringen houden hen tegen om in beweging te komen. Om een kanteling in de verduurzaming door woningeigenaren te realiseren, is volgens het SCP aanvullend beleid nodig om huiseigenaren te stimuleren en te ondersteunen.

Bron: SCP