(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

In het Haagse Statenkwartier heeft Hoogendoorn deze maand de verzakking tussen twee grote herenhuizen gestabiliseerd met behulp van schroefpalen tot op een diepte van vier meter. De volgende grote funderingsklus start alweer begin april, op de begraafplaats St. Petrus Banden.

Het eerste werk betrof de fundering van twee panden, uit 1902 aan de Frankenslag, bestaande uit een gemetselde constructie direct op het zand. Door een kapotte riolering was zand onder de huizen weggespoeld, met als gevolg een verzakking van een kleine vier centimeter.

Schade hersteld
Met schroefpalen is de verzakking gestabiliseerd, na een uitgebreid onderzoek om de locatie van alle ondergrondse leidingen te bepalen. Na de versteviging van de fundering is alle schade aan vloeren en muren hersteld zodat de eigenaars van beide huizen weer verzekerd zijn van een nette en stabiele woonomgeving.

Romaanse arcade
Begin april gaat de volgende funderingsklus van start. Dit betreft de romaanse arcade uit 1885 van de begraafplaats St. Petrus Banden aan de Kerkhoflaan in De Haag. Het betreft het linker gedeelte van de arcade, die in de loop van de tijd verzakkingen is gaan vertonen doordat de veenlaag onder de zandlaag is gaan werken. Bijzonder aspect van de funderingswerkzaamheden is de grafrust – onder de vloer van de arcade bevinden zich nog talrijke graven.

Sondeerbuispalen en trekstangen
Bij het stabiliseren van de arcade worden Sobu-palen (sondeerbuispalen) van Revac toegepast. De stalen segmenten van deze palen worden met behulp van een hydraulische vijzel door het vijzelframe naar de dragende zandlaag gedrukt. In totaal gaan er 120 van deze holle palen de grond in tot op een diepte van 6 tot 8 meter. Daarna worden ze met grout (cement) gevuld. Als extra stabilisering brengt Hoogendoorn Bouw tussen de voor- en achtermuur 10 trekstangen aan. Voor het werk is vier maanden uitgetrokken.