(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

De komende maanden voert een student van de Haagse Hogeschool voor Hoogendoorn Bouw een onderzoek uit naar energieneutrale renovaties van herenhuizen gebouwd in de periode 1890-1930. Dat maakt het voor huizenbezitters ook gemakkelijker om snel van de vele subsidiemogelijkheden te profiteren.

De bouwkundestudent Peter Damen wil op basis van zijn onderzoek een rekentool ontwikkelen waarmee Hoogendoorn Bouw klanten op maat kan adviseren over dergelijke renovaties. Dit kan doordat dit tool de kosten en baten van energieneutrale renovaties snel en overzichtelijk in kaart zal brengen, inclusief de subsidiemogelijkheden.

Vooroorlogse woningen presteren matig op comfort en energieverbruik. Het gemiddelde energielabel ligt lager dan label D en de woningen hebben vaak last van tocht, vocht, schimmel en geluidsoverlast. De overheid wilt vanaf 2020 alle nieuwbouwwoningen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) laten voldoen. Dit heeft te maken met de ambitie van de Nederlandse Overheid om in 2050 een volledig klimaatneutrale woningvoorraad te hebben. Hierdoor is het onvermijdelijk dat de overheid in de nabije toekomst de focus op bestaande bouw legt. Ook de Europese Unie heeft al aangegeven dat dit bij grotere renovaties aangemoedigd moet worden.