(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

In opdracht van de Stichting Atlantikwall heeft Hoogendoorn Bouw onlangs verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd in het complex Widerstandsnest 318 aan de Scheveningse Badhuisweg. Zo zijn de bunkers aangesloten op waterleiding en riool, kwam er een nieuwe betonnen toegangstrap tot de toiletbunker en zijn de toiletten waar mogelijk in oorspronkelijke staat hersteld

Het complex Widerstandsnest 318 (Verteidigungsstab Badhuisweg) bestaat onder meer uit een commandobunker, een manschappenbunker en een toiletbunker met vroeger een beerput. Vanuit deze bunker en de nabijgelegen villa’s voerde de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog het commando over Stützpunkgruppe Scheveningen.

Originele materialen

Voor het restaureren van de toiletten in de toiletbunker is waar mogelijk met originele materialen gewerkt in de stijl van de jaren 40-45. Voor aansluiting op de riolering en op de waterleiding is nauw samengewerkt met onder meer de gemeente Den Haag en met Dunea Duin & Water. Bij de aansluiting van de nieuwe leidingen heeft de firma Meeuwisse gebruikgemaakt van de zogenaamde zinkboogtechniek. Dit betekent dat pers- en waterleidingen tot op een diepte van 5 meter onder het wegdek door naar de aansluitingspunten worden ‘geschoten’. Daardoor zijn zo min mogelijk graafwerkzaamheden noodzakelijk.

Minimale overlast
Om de leidingen met toepassing van diamantboortechniek door de 80 cm dikke bunkermuren heen naar binnen te voeren, werd de firma Aviboor ingeschakeld. Tijdens de werkzaamheden is nauw samengewerkt met instanties als Monumentenzorg en Bouw- en Woningtoezicht. Ook met omwonenden is intensief overlegd om de overlast tot een minimum te beperken.

Heropening
De werkzaamheden zijn in maart afgerond, ruim op tijd voor de heropening op 2 april a.s. Het complex Widerstandsnest 318 aan de Badhuisweg is iedere zondag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Bezoekers dienen vooraf te reserveren en krijgen een rondleiding met gebruik van een audiotour of onder begeleiding van een gids.