(070) 355 49 30 info@hoogendoornbouw.nl

De komende tien jaar moeten er 845.000 nieuwe woningen bij komen om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt. Dat is een van de belangrijkste conclusies in de Staat van de woningmarkt 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het jaarlijkse rapport staan de belangrijkste ontwikkelingen in de woningmarkt van het afgelopen jaar. Het rapport is door minister Ollongren aangeboden aan de Tweede Kamer.

Op dit moment is er in Nederland een tekort van 331.000 woningen, 4,2 procent van de woningvoorraad. Het doel is om dit tekort terug te dringen naar 2 procent in 2035. Omdat Nederland in dat jaar naar verwachting zo’n 18,8 miljoen inwoners telt, moeten er de komende jaren niet alleen veel woningen worden gebouwd om het tekort weg te werken, maar ook om aan de stijgende vraag te voldoen.

Het afgelopen jaar zijn er 71.500 nieuwbouwwoningen gebouwd. Daarbovenop kwamen nog eens 10.000 woningen die zijn ontstaan door het ombouwen van bestaande gebouwen. In 2018 werd door het kabinet de wens uitgesproken om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen tot 2025.

Het aantal nieuwe woningen dat wordt gebouwd daalt dit jaar naar verwachting naar 55.000 en in 2021 naar 50.000. Dat komt voor een belangrijk deel door de problematiek rondom stikstof, PFAS en het gebrek aan bouwlocaties. Vanaf 2022 wordt er herstel verwacht.

Bron: NOS.nl